Noblessner, Kai Art Center building – Peetri 12, 10415, Tallinn, Estonia, +372 6405770, info@temnikova.ee. Summer working hours: 
July 3—August 18, Wed—Thu 14—18

Merike Estna 'Peradam'

- 362.{$ext}

selected works

View: ,
5107.{$ext}
Merike Estna

'Ese Dia'

acrylic, oil, canvas 150×200cm 2023

5107.{$ext}
3988.{$ext}
3989.{$ext}
4817.{$ext}
Merike Estna

'Letters of Love 1'

acrylic, oil, canvas 150×100cm 2023

4817.{$ext}
3341.{$ext}
3351.{$ext}
4819.{$ext}
Merike Estna

'Letters of Love 2'

acrylic, oil, canvas 150×100cm 2023

4819.{$ext}
3343.{$ext}
4821.{$ext}
Merike Estna

'Letters of Love 3'

acrylic, oil, canvas 45×61cm 2023

4821.{$ext}
3345.{$ext}
3346.{$ext}
4818.{$ext}
Merike Estna

'Letters of Love 4'

acrylic, oil, canvas 150×100cm 2023

4818.{$ext}
3353.{$ext}
4764.{$ext}
Merike Estna

'Moonlight'

acrylic, oil, canvas 200×150cm 2023

4764.{$ext}
3253.{$ext}
5110.{$ext}
Merike Estna

'Prehistoric origin'

acrylic, oil, canvas 150×200cm 2023

5110.{$ext}
3993.{$ext}
3994.{$ext}

installation views

View: ,
1250.{$ext}
1250.{$ext}
1251.{$ext}
1251.{$ext}
1252.{$ext}
1252.{$ext}
1253.{$ext}
1253.{$ext}
1254.{$ext}
1254.{$ext}
1255.{$ext}
1255.{$ext}
1256.{$ext}
1256.{$ext}
1257.{$ext}
1257.{$ext}

In this cave, the air is heavy with moisture. Somewhere, the gentle dripping of water can be heard, though the source of this sound is obscured by the enveloping darkness. A faint light seeps faintly through the opening of the cave’s mouth. Shadows meander across the walls near the mouth like hungry spirits, at times taking on nearly familiar shapes, then merging again into the murk that reigns within the cave. Amidst this spectacle, a fleeting memory of a dark November night in the homeland emerges when damp air presses down the last remnants of dreams about the long forgotten sun. Somewhere, the figure of a horse flickers, just like one that might have once galloped across the vast wastelands of Mexico. In the artist’s rendition of the past, a faceless Madonna presses a tiny bundle to her chest. The merged bodies of the two shadows seemingly embracing each other in eternal love. 
 
Peradam is a special crystal in René Daumal’s allegorical novel Mount Analogue (Le Mont Analogue, 1952). The novel tells the story of a group of adventurers who decide to embark on an expedition to a mysterious mountain located at the end of the world. To do so, they must first obtain the crystal-clear gem – the peradam – which can only be found by someone who truly seeks it. In her exhibition named after this priceless stone, artist Merike Estna reflects on where human civilisation is heading and how our prospects may sometimes seem as hopeless as those trying to reach the mystical mountain in Daumal’s novel. What role does art created over centuries or love experienced in our lifetime play when the future looks dark? It is a journey into the cave within the mountain and out again to discover what matters most. 

Merike Estna (born in 1980) is a painter who often extends her brushstrokes beyond the canvas to encompass environments, objects and bodies. Similarly to the paintings in Peradam, Estna’s recent works borrow from history, literature and myth, intertwining them with contemporary themes and personal narratives. Exploring the heritage of various cultures, the artist incorporates elements ranging from Lydia Koidula’s poetry to the legends of Pompeii’s ruins over time. Particularly close to Estna’s heart is Mexican culture, where Estna has lived and worked for several years. Peradam is an extension of the exhibition Analog Mountain, which took place at Margot Samel Gallery in New York in March 2024. In Peradam, Merike Estna presents a series of new paintings not previously shown in Estonia created in the year 2023. Estna’s recent exhibitions in Estonia include Soil Will Not Contain Our Love at the Kai Art Center (2022) and Borderlessness with Jaime Alonso Lobato at Temnikova & Kasela Gallery (2021). 
 

Text by Kaarin Kivirähk

The exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia and Punch Drinks.

read more

EST:

Selles koopas on õhk niiskusest tiine. Kusagil on kuulda tasast vee tilkumist, kuigi selle heli allikas jääb valitseva pimeduse tõttu ebaselgeks. Nõrk valgus immitseb vaid koopasuu avausest. Avause ümber seintel vinklevad varjud nagu näljased vaimud, võttes kord ähmaselt tuttavaid vorme, siis jälle sulandudes üheks koopas valitseva hämarusega. Selles vaatemängus kangastub hetkeks mälestus kodumaa pimedast novembriööst, kui rõske õhk surub alla viimased unelmad ammu unustatud päikesest. Kusagil vilksatab hobuse kuju, just sellise, kes võis kunagi kapata laiadel tühermaadel Mehhikos. Mineviku kunstniku maalil on näotu Madonna surunud oma rinnale pisikese pambu. Kahe varju kokkusulanud kehad justkui embaksid teineteist igaveses armastuses. 
 
Peradam on eriline kristallkivi kirjanik René Daumali allegoorilises romaanis „Analoogi mägi“ („Le Mont Analogue“, 1952), milles punt seiklejaid otsustab võtta ette ekspeditsiooni maailma lõpus asuvale salapärasele mäele. Selle jaoks tuleb esmalt hankida kristallselge vääriskivi peradam, mida on võimalik leida vaid kellelgi, kes seda tõeliselt otsib. Väärtusliku kivi nime kandval näitusel mõtiskleb kunstnik Merike Estna selle üle, kuhu inimtsivilisatsioon teel on ja kuidas meie väljavaated võivad kohati tunduda sama lootusetud nagu müstilise mäeni jõudmine Daumali romaanis. Näitusel eksponeeritud teostes võib ära tunda viiteid kunstiajaloole ja kirjandusele, samuti on kunstnik toonud sisse isiklikke mälestusi ja kogemusi. Mis roll on sajandite jooksul loodud kunstil või meie eluajal kogetud armastusel, kui tulevik paistab tume? See on retk mäe sees asuvasse koopasse ja sealt välja, et üles leida kõige olulisem. 
 
Merike Estna (1980) on maalikunstnik, kes hõlmab oma pintslitõmmetega lisaks lõuendile tihti ka keskkondi, esemeid ja kehasid. Sarnaselt maalidele näitusel „Peradam“, on ta ka teistes viimase aja töödes laenanud viiteid ajaloost, kirjandusest ja müütidest ning sidunud need kaasaega puudutavate teemade ja isiklike lugudega. Eri kultuuride pärandis surfates on ta oma teostes aegade jooksul kasutanud nii Lydia Koidula luulet kui Pompei varemete legende. Seejuures on talle eriti lähedaseks saanud Mehhiko kultuur, kus Estna elab ja töötab juba mitmeid aastaid. „Peradam“ on järg näitusele „Analog Mountain“, mis toimus New Yorgis Margot Sameli galeriis 2024. aasta märtsis. Näha saab seeriat 2023. aastal valminud uusi ja Eestis varem eksponeerimata maale. Merike Estna viimased näitused Eestis olid „Muld ei hoia meie armastust“ (2022, Kai kunstikeskus) ja „Piiritus“ koos Jaime Alonso Lobatoga (2021, Temnikova & Kasela galerii). 

Tekst: Kaarin Kivirähk

Press