Noblessner, Kai Art Center building – Peetri 12, 10415, Tallinn, Estonia, +372 6405770, info@temnikova.ee. Summer working hours: 
July 3—August 18, Wed—Thu 14—18

Back

Katja Novitskova's 'Earth Potential' at Noblessner, Tallinn

467.t2.jpg
Exhibition: Photo: Ken Mürk/ERR

MAA POTENTSIAAL on kunstnik Katja Novitskova (s. 1984 Tallinn, Eesti; töötab Amsterdamis) väljapanek, mis uurib teaduse, tehnoloogia, kirjanduse ja meie kuvandipõhise kultuuri seoseid. 
Kai hoone ees seisavad neli suurt alumiiniumist skulptuuri, milledel on internetist pärit fotode digitrükid Maast: taevaobjektid ja lisaks suurendatud, näiliselt võõrad, ent tegelikult maapealsed organismid. Need silmatorkavad pildid loodi algselt uudse pilditehnika abil: mikroskoobiga, mis suudab organismi 10 000 korda suurendada ning Maa orbiidil tiirutava satelliidi kaameraga. Need skulptuurid uurivad palja silmaga nähtamatuid maailmu, kasutades selleks fotograafiat, mõõtkava ja kõrvutamist, et muuta sadamakai ulmeliseks maastikuks. 

EARTH POTENTIAL is a presentation of works by artist Katja Novitskova (b. 1984, Tallinn, Estonia; working in Amsterdam) that explores the connections between science, technology, literature, and our image-based culture. 
In front of the Kai building stand four large aluminum sculptures featuring online-sourced, digitally-printed images of the Earth: celestial objects, and enlarged, seemingly alien but terrestrial organisms. There striking images were originally created using a novel imaging technique: a microscope capable of magnifying organisms 10 000 times and a satellite orbiting the Earth. These sculptures explore worlds unseen by the naked eye using photography, scale, and juxtaposition to transform the dockside into a sci-fi landscape.